Pokud pracujete zpravidla s jediným oknem v celoobrazovkovém zobrazení a k přepínání mezi otevřenými aplikacemi používáte kombinaci kláves [Alt] + [Tab], asi možnosti funkce Snap Layouts neoceníte, a můžete ji tedy deaktivovat. Vedlejším efektem je, že když pak najedete myší na tlačítko „Maximalizovat“ v pravém horním rohu okna zvolené aplikace, nezobrazí se vám panel s doporučenými rozvrženími.

Klepněte na tlačítko „Start“ a vyberte položku „Nastavení“. V okně „Nastavení“ přejděte na „Systém | Multitasking“ a klikněte na šipku vedle položky „Přichytávání oken“. Otevře se nabídka předvoleb, ve které zrušíte označení funkcí „Zobrazit rozložení přichycení při umístění ukazatele myši nad maximalizační tlačítko okna“ a „Při umístění ukazatele myši na tlačítka na hlavním panelu zobrazit rozložení přichycení, kterých je tato aplikace součástí“. Provedené změny se projeví ihned.