Zemské jádro rotující odděleně od zemského pláště v poslední době svůj pohyb zpomalovalo, až se úplně zastavilo. Vědci předpokládají, že se znovu roztočí, kupodivu ale opačným směrem. „Rotaci zemského jádra prokázal teprve v roce 1996 čínský geofyzik Sia-tung Sung. Všiml si totiž, že seismické vlny vyvolané zemětřeseními při průchodu jádrem vykazovaly v předchozích 30 letech malou, ale systematickou změnu. Ta se dala nejlépe vysvětlit právě tím, že jádro rotuje,” říká host vědecko-technologického byznysového magazínu na Rádiu ZET, redaktor Prima ZOOM Miroslav Honsů.

Závěry nové studie publikované v lednu 2023 v časopise Nature Geoscience jdou ještě dál. „Pohyb zemského jádra se podle geofyziků už v roce 2009 snížil natolik, že ho dnes můžeme označit za pozastavené. Má jít mimochodem o součást postupné změny směru rotace jádra, k níž dochází přibližně jednou za 70 let. Naposledy se zemské jádro dostalo do bodu obratu začátkem 70. let,” zmiňuje Honsů. Nicméně přesně nevíme, proč se jádro periodicky zastavuje a mění směr rotace. 

Odborníci se domnívají, že za tím stojí gravitační síly a elektromagnetická nerovnováha. „Podle autorů studie existuje mezi rotací jádra a zemského pláště souvztažnost, která se projevuje změnami v délce dne a existencí magnetického pole Země,” vysvětluje Honsů. 

Co nového zjistili britští výzkumníci o Parkinsonově chorobě? A jsou blíže k nalezení léku proti ní? Poslechněte si celý vědecko-technologický Byznys Romany Navarové s Miroslavem Honsů:

Číst dál…