Historická kamenka je umístěná v lázeňském trojúhelníku západních Čech a její stav byl žalostném stavebně-technickém stavu. Rekonstrukce byla nutností a majitelé se rozhodli, že se pokusí zachovat co nejvíc detailů, aby byl výsledek autentický a neubral nic na původní kráse stavby.

„Prvotní inspirací byla rekonstrukce nedaleké historické roubené chalupy, která se podle ohlasů kolemjdoucích a uživatelů povedla. A protože se objekt “Kamenky” nachází v bezprostřední blízkosti Roubenky a byl v žalostném stavebně-technickém stavu, byla jeho rekonstrukce vlastně nutností,“ popisuje Petra Komárková. „Studii s projektem pro stavební povolení jsme zahájili v roce 2018 a v říjnu 2021 byla schválena. Poté samozřejmě následovaly ještě další drobné dokončovací práce, rekultivace okolí apod. Stavba trvala něco málo přes rok. Měli jsme smlouvu s generálním dodavatelem, ale i tak bylo vzhledem k historickému charakteru stavby nutné úzce komunikovat prakticky se všemi subdodavateli zajišťujícími jednotlivé části profese. Pan Jakub Mareš, který je vedoucím s námi spolupracujícího ateliéru, nám opakovaně kladl na srdce, že řešení jednotlivých drobných detailů bude mít obrovský vliv na globální výsledek celého projektu, a tak jsme se snažili každý detail uchopit s precizní péčí, což se samozřejmě při rozsáhlé rekonstrukci ne vždy podaří na 100 %.“

Mohlo by se vám líbit

Bourání staletého kamene

„Největší výzvou bylo vybourání 2/3 kamenné nosné zdi v zadní (západní) části budovy. Tomu předcházely složité výpočty a výkresy detailů od statiků a projektantů. Nejprve bylo nutné celý dům přestavět v úrovni stropů 1. a 2. NP. Celá budova byla “svázána” ocelovými táhly, aby se při odvalení obrovské hmoty 80 cm široké, nepříliš silné nosné kamenné zdi, celá budova “nepohnula”. Díky bohu se tak nestalo. Dalším problémem bylo “přilepení” prosklené, ocelové konstrukce (tzv. zimní zahrady) k upravenému otvoru,“ vzpomíná na průběh náročných oprav Petra Komárková. Naštěstí se vše vydařilo a záhy mohla být budova otevřena prvním zájemcům. Kamenka se nachází na začátku tzv. ašského výběžku – nejzápadnějšího cypřiše ČR. Z oken je vidět na bezprostředně sousedící přírodní park Smrčiny, což je přírodní geomorfologický celek, který se táhne podél hranice ČR a Německa a zasahuje do Bavorska, Saska a Chebska. V okolí je tedy krásná příroda, lesy, a dokonce nedaleké lázně. Tato oblast přitahovala mimo jiné i významného německého básníka a vědce J. W. Goetha, který v těchto končinách strávil velkou část svého života a zamiloval si zdejší nedotčenou přírodu. V docházkové vzdálenosti od objektu se nachází také vyhlídka s několika skalními masivy, které Goethe rád navštěvoval. Na jeho počest nese toto místo dodnes název “Goethovy skály”.

Mohlo by se vám líbit