Podrobnosti nových pravidel, která od zmíněného roku výrazně prodraží jakékoliv emise z nových vozů, dohodly státy EU s EP ještě v závěru českého předsednictví. Tato dohoda také zahrnuje průběžné cíle, a tak do roku 2030 se mají emise omezit o 55 procent u nových aut oproti předloňským hodnotám. Ojetých automobilů vyrobených před rokem 2035 se požadavky týkat nebudou.

Europoslanci budou také hlasovat o další dohodě s členskými státy EU z loňského prosince. Podle této dohody budou členské státy, které žádají o dodatečné finanční prostředky z EU prostřednictvím pozměněného plánu pro oživení ekonomik, povinny do plánu zahrnout opatření na úsporu energie, výrobu čisté energie a diverzifikaci dodávek energie.

Nová opatření mají podle EP také podporovat zranitelné domácnosti, malé a střední podniky a mikropodniky. Nejméně 30 procent svých výdajů v rámci programu REPowerEU, jehož cílem je snížení závislosti unie na ruských dodávkách, by členské země měly vyčlenit na projekty, které řeší stávající překážky v přenosu, distribuci a skladování energie a které zvyšují přeshraniční toky. Součástí mají být nová pravidla transparentnosti ohledně konečných příjemců, kteří obdrží největší část financí.

Europoslanci mají dnes také rozhodovat o možnosti hlasovat na dálku, například korespondenčně, při volbách do Evropského parlamentu. Návrh by českým občanům žijícím v zahraničí zjednodušil situaci poskytnutím nových variant distančního hlasování.

Odpoledne bude na plenárním zasedání věnováno debatě o postavení žen. Nastolen má být i návrh usnesení Evropského parlamentu vyzývající k bezodkladnému přistoupení EU k Istanbulské úmluvě o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Ratifikaci této úmluvy Rady Evropy dosud Česká republika nedokončila.