Tušíte, kolik je u nás hřbitovů a jak jsou velké? | Dokážete si představit mapu českých řek a potoků? | Udělali jsme to všechno za vás nad daty ČÚZK

Když se řekne ČÚZK, tedy Český úřad zeměměřický a katastrální, každému majiteli nějaké té nemovitosti se nejspíše vybaví v prvé řade právě náhled do jejího katastru. Státní kartografové a geodeti toho ale mají na starost mnohem více.

ČÚZK otevřel mapová data Česka. Vývojáři a gisaři si mohou začít hrát

Mimo jiné spravují i Základní mapu ČR. Zatímco soukromá sféra včetně vás nebo autora tohoto článku si zvykla používat komerční služby jako Mapy.cz, Mapy Google a geekové často ještě svobodné OpenStreetMaps, stát a jeho instituce samozřejmě potřebují vlastní mapové dílo, které mají plně pod kontrolou.

A právě část těchto dat v měřítku 1:200 000 (detail autoatlasu) a 1:50 000 (detail podrobné turistické mapy) ČÚZK před několika lety zveřejnil pod svobodnou licencí jako malý příspěvek do stále populárnějšího uvolňování otevřených dat.

Daňový poplatník je tak může použít téměř k čemukoliv, aniž by za podobné dílo realizované z veřejných zdrojů platil ještě podruhé.

Šmírování kamerami Googlu: Koukněte, co nového se zase objevilo na Street View

Vytáhli jsme z dat hromadu bizarních střípků

Aby však nedošlo k mýlce, neznamená to, že vám ČÚZK naservíruje úplně to samé, na co jste zvyklí v případě Googlu a Seznamu (i když má i vlastní mapový portál). Otevřenými daty totiž v tomto případě máme na mysli opravdu surová vektorová kartografická data, ze kterých si teprve musíte vlastní mapu postavit v některém z nástrojů pro zpracovávání GIS.

Přesně tak jsme si v softwarovém balíku QGIS postavili třeba simulaci biblické potopy Česka, ve které jsme hřenskými soutěskami a jihomoravskými úvaly pustili do Čech a na Moravu kilometry krychlové mořské vody ze Severního a Černého moře. Vedle dat ČÚZK nám tehdy pomohl i jeden z amerických výškových modelů.

Tentokrát se pokusíme z map vytáhnout některé bizarní geografické střípky, které asi nikde jinde nenajdete. Víte například, kolik je v Česku hřbitovů, kolik kostelů a tak dále? Všechny je vytáhneme z oněch otevřených dat ČÚZK a v následujících kapitolách vyneseme na mapu.

České hřbitovy

Začněme lehce morbidně. Každá česká víska má kdesi u kostelíku nebo za obcí malý hřbitov. No dobrá, ale co kdybychom je chtěli všechny spočítat a změřit? Jak by vypadala mapa Česka vyjádřená výhradně jejich půdorysy?

Takto:

Těch flíčku je docela hodně, viďte? Ale jsou to opravdu skutečné plochy, anebo jen tečky? Tak tedy mapu trošku přiblížíme na tři největší česká města a pro přehlednost do slepé mapy slabě vykreslíme také budovy a vodstvo, abyste každé z měst snadno identifikovali.

Jen pro představu, takových hřbitovních flíčků je v mapě dohromady 5 659 a jejich souhrnná plocha činí zhruba 50 kilometrů čtverečních.

Když bychom tedy všechny tyto hřbitůvky i velké centrální hřbitovy velkoměst poskládali do jednoho superhřbitova, bude mít zhruba rozměry čtverce 7 × 7 kilometrů!

Mapu jsme vytáhli z digitálního geografického modelu České republiky v rozlišení a detailu 1:50 000 – Data50 a vše zpracovali ve svobodném kartografickém a analytickém balíku programů QGIS.

Přesnost ploch hřbitovů a dalších zjištěných zajímavostí v následujících kapitolách se tedy váže právě k tomuto mapovému rozlišení a nemusí být na centimetr přesné. 

České kostely

Byť prý patří Česko k těm nejateističtějším zemím v Evropě, kostelů tu máme požehnaně. I ty totiž najdeme v otevřených datech od ČÚZK. Pojďme se tedy opět podívat na mapu ČR vyjádřenou tentokrát výhradně kostely – co symbol kříže, to jedna jejich budova.

ČÚZK jich od Aše po Jablunkov eviduje 5 195!

Všimněte si, že je v mapě patrné různé rozložení jejich hustoty v různých regionech země. Zkusme je proto zobrazit jako teplotní mapu – heatmapu:

Jak vidno, hustou síť kostelů mají tradiční moravské regiony, zatímco nejméně jich je na Vysočině a na jihu Čech. O kostelíky všech druhů a jejich věže a velikostí ale nakonec stejně nejčastěji zakopnete ve (stověžaté) Praze, která i v naší heatmapě překonává jakoukoliv jinou oblast a město Česka.

České hrady, zámky a zříceniny

Díky rozvolňování pravidel se v Česku postupně otevírají zámky a hrady. A i ty můžeme snadno vytáhnout z otevřených dat ČÚZK. Kdybychom tedy chtěli vyjádřit Česko puntíky hradů, bude vypadat asi takto:

Jak vidno, až tak moc jich není –  ČÚZK jich v datech s rozlišením 1:50 000 eviduje jen 56. Spíše než hradů je totiž Česko plné zřícenin všeho druhu.

V datech od ČÚZK jsme jich našli rovnou 267. Ještě více je ale zámků, které jsou mladší, a tak se spíše dochovaly. Počet se tentokrát vyšplhá na 279:

Dohromady tedy máme v Česku 607 hradů, zřícenin a zámků. Pokud jste se ještě u všech nevyfotili na Facebook a Instagram, máme pro vás tip na letošní léto. Dejme tomu, že byste chtěli v sobotu navštívit oblast, kde jich je nejvíce. Která to bude?

Pomůže opět teplotní mapa, která tentokrát zobrazila možná trošku nečekané oblasti: tři velmi silné klastry v severních Čechách, které překonaly vše ostatní.

Podívejte se na ně ve větším detailu:

České jeskyně

Češi vedle zámků a hradů milují také návštěvy jeskyní. Každý školák dobře ví, že u nás máme několik krasových oblastí, ale kde přesně jsou? Tady:

Z mapy 1:50 000, která jich eviduje 276, by se mohlo zdát, že jich bude na jednom místě nejvíce na severu Čech, my si ale opět vypomůžeme teplotní mapou – heatmapou a věci se rázem budou jevit trošku jinak:

Jak vidno, královstvím jeskyní je v Česku Moravský kras a k první z nich dojedete prakticky i tramvají brněnské městské hromadné dopravy – šalinou.

Zkusme si vyrobit ucelenější plánek jeskyní Moravského krasu. Vedle vrstvy bodů s jeskyněmi tedy promítneme z dostupných dat ČÚZK ještě plochy lesů, zastavěné plochy a vodní plochy. Pro plastičnost terénu pak zobrazíme ještě vrstevnice. Výsledek už připomíná turistickou/topografickou mapu. 

České rybníky, jezera a řeky

Jak už nadpis kapitoly napovídá, tentokrát se podíváme na mapu Česka vyjádřenou výhradně vodními toky a vodními plochami. Nepotřebujeme ani zobrazit hranici republiky, hustá síť potoků, řek i umělých kanálů je totiž natolik hustá, že Česko pozná každý z vás.

Data ČÚZK už nicméně v otevřených datech nereflektují aktuální hydrologickou situaci a sucho, těžko tedy říci, kolika koryty ve skutečnosti opravdu něco teče.

Pokud nás čtou i vodáci, budou je jistě zajímat jezy. Spočítali jsme je a podle ČÚZK je jich rovných 1 248. Kdybyste chtěli každý z nich sjet na kajaku, pomůže vám tato orientační mapka:

České lesy

A když už jsme si zobrazili veškeré české vodstvo, nesmíme zapomenout ani na neméně ohrožený český les pomalu mizející pod náporem sucha a kůrovce.

Když jsme si nechali spočítat plochu všech zelenkavých polygonů reprezentující jednotlivé lesní úseky, vyšlo nám úctyhodných 29 490 kilometrů čtverečních českého lesa. 

České mosty a lávky

Nechme si zobrazit ještě jednu docela rizikovou vrstvu – české mosty. Když se 2. prosince zřítila Trojská lávka a jen zázrakem nikdo nezahynul, správci komunikací začali rychle kontrolovat vlastní stavby a ne vždy to byly lichotivé závěry.

Kolik je tedy v Česku lávek a mostů? Lávek podobných té Trojské byste napočítali 748 a mostů všeho druhu pak úctyhodných 32 012!

Dohromady je jich tolik, že jejich mapa opět krásně zobrazí celou Českou republiky bez potřeby kontury celé země:

Když bychom sečetli jejich délku, získáme supermost o délce 1 753 kilometrů. To by stačilo třeba na propojení Austrálie a Nového Zélandu.

České tunely

Mosty a lávky bychom tedy měli, jelikož jsme ale Češi, nesmíme zapomenout na na naše tunely. Tunely všeho druhu, tedy silniční i železniční.

Otevřená geodata ČÚZK jich evidují 198 (resp. dílčích úseků) a jejich souhrnná délka s přihlédnutím na měřítko a detail 1:50 000 činí 69,8 kilometrů. Jen pro srovnání, nejdelším tunelem světa je Gotthardský úpatní (železniční) tunel ve Švýcarsku, jehož délka činí 57 kilometrů.

Česká elektrická síť velmi vysokého napětí

Když už jsme u těch liniových staveb, každý si dokáže představit, jak vypadá kompletní silniční a dálniční síť, ale tušíte, kudy vede síť elektrického vedení s velmi vysokým napětím?

I tu můžeme z dat ČÚZK snadno vyseparovat a Česko v jejím podání vypadá takto:

Pro přehlednost jsme tentokrát do mapy vynesli i česká města s 20 000 a více obyvateli.

Mimochodem, kdybychom spočítali délku všech dílčích tras, dostaneme se na úctyhodnou hodnotu 11 419 kilometrů. Opět připomenu, že všechny tyto údaje odpovídají mapovému detailu 1:50 000, nemusí to tedy být naprosto exaktní číslo.

České větrné elektrárny

Elektrickou síť bychom tedy měli, nesmíme ale zapomenout na větrné elektrárny. Otevřená geodata ČÚZK jich evidují na 262, a jak znázorňuje mapka níže, docela hodně je jich na Moravě a na vrcholu Krušných hor, kde jsou díky návětrné německé straně ideální podmínky.

Rozsáhlé farmy větrných elektráren ještě lépe zobrazí teplotní mapa, ve které jsou patrné právě Krušné hory a Liberecko s těmi největšími farmami v Česku.

České rozhledny a vysílače

Česko je rájem rozhleden a vysílačů všeho druhu. Pokud opomeneme ty mobilní (BTS), kterých je opravdu hodně, orientační mapka Česka podle dat ČÚZK, který jich eviduje 868, by mohla vypadat třeba takto: 

Pro fanoušky rozhleden pak opět nesmíme zapomenout na jejich heatmapu, aby věděli, kam vyrazit o víkendu s fotoaparátem. Jak vidno, rozhledny a velké vysílače u nás najdete v nejvyšší hustotě na severu Čech a na Moravě. 

České stadiony

Na úplný závěr dnešního výtahu netradičních zeměpisných informací o Česku se ještě podíváme na české sportovní stadiony. I pro ně má ČÚZK schovanou vrstvu, která jich dnes čítá 290.

A jelikož by možná sportovci a fanoušci velkých hudebních akcí mezi našimi čtenáři ještě jednou ocenili heatmapu, tady je. Hlavním městem stadionů je s přehledem Praha.

Jak vidno, z otevřených dat ČÚZK můžeme vytáhnout nepřeberné množství geografických informací a kartografičtí geekové a kutilové si nad nimi mohou postavit i vlastní mapy a aplikace. 

Není to zase tak složité a i začátečník se to naučí za jedno deštivé víkendové odpoledne. Naprosté základy, jak na to třeba v multiplatformním kartografickém/GIS nástroji QGIS, jsme si ukázali v návodu, jak vytvořit biblickou potopu.

Přečtěte si také: