Frontotemporální demence je jako typ demence, který je nejčastějším typem demence u lidí mladších 60 let.

Zatímco termín ‘demence’ je nejčastěji spojován se ztrátou paměti, frontotemporální demence (FTD) je jiná. Mnohem pravděpodobněji ovlivní osobnost postiženého, chování, jazyk i pohyb, právě kvůli částem mozku, které postihuje: čelní a spánkový lalok. 

Lidé diagnostikovaní s tímto typem demence mají podle asociace průměrnou dobu dožití sedm až 13 let. Ve Spojených státech FTD trpí mezi 50.000 a 60.000 lidmi a představuje asi deset procent všech případů demence.

Otázkou tak zůstává, v jak pokročilém stádiu herec nemoc má. Před rokem ukončil kariéru s tím, že mu lékaři zjistili afázii, což je nemoc, při níž kvůli poškození mozku pacient do ztrácí schopnost mluvit a porozumět řeči.

Její přesný průběh závisí od konkrétní oblasti poškození a projevuje se různě. Někteří pacienti mohou přijít o řeč a ztratit schopnost jí rozumět.